Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionens yttre åtgärder

Medan interna befogenheter gäller Europeiska unionens inre funktionssätt, är externa befogenheter de som hamnar inom ramen för EU:s relationer och samarbeten med länder utanför EU och med internationella, regionala eller globala organisationer (t.ex. FN, Världshandelsorganisationen osv.).

EU kan inom ramen för sina befogenheter ingå externa avtal med länder utanför EU eller med internationella organisationer (artikel 216.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) som är bindande för EU:s institutioner och EU-länderna. Sådana avtal är en integrerad del av EU:s rättsordning.