Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Extern optreden van de Europese Unie

Terwijl interne bevoegdheden over het intern functioneren van de Europese Unie gaan, vallen externe bevoegdheden binnen het kader van de relaties en partnerschappen van de EU met niet-EU-landen en internationale, regionale of wereldwijde organisaties (zoals de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie, enz.).

De EU kan in het kader van haar bevoegdheden externe overeenkomsten afsluiten met niet-EU-landen of internationale organisaties (artikel 216, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) die bindend zijn voor de instellingen en landen van de EU. Dergelijke overeenkomsten maken integraal deel uit van de rechtsorde van de EU.