Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unionin ulkoinen toiminta

Euroopan unionin sisäinen toimivalta liittyy unioin sisäiseen toimintaan, kun taas sen ulkoinen toimivalta liittyy EU:n suhteisiin ja kumppanuuksiin kolmansien maiden sekä kansainvälisten, alueellisten tai maailmanlaajuisten järjestöjen (kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailman kauppajärjestön) kanssa.

Toimivaltansa puitteissa EU voi tehdä kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa ulkosuhteita koskevia sopimuksia (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artiklan 1 kohta), jotka sitovat EU:n toimielimiä ja EU-maita. Nämä sopimukset ovat kiinteä osa EU:n oikeusjärjestystä.