Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Den Europæiske Unions optræden udadtil

Mens interne kompetencer hører under Den Europæiske Unions interne funktionsmåde, falder eksterne kompetencer ind under rammerne for EU's relationer og partnerskaber med tredjelande samt internationale, regionale eller globale organisationer (såsom De Forenede Nationer, Verdenshandelsorganisationen osv.).

EU kan inden for sit kompetenceområde indgå eksterne aftaler med tredjelande eller internationale organisationer (artikel 216, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), som er bindende for EU's institutioner og EU-landene. Sådanne aftaler er en integreret del af EU's retsregler.