Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Komiteat ja työryhmät

Laatiessaan uusia lakeja komissio kuulee sidosryhmiä (esimerkiksi kuluttajaryhmiä elintarvikelainsäädännön tapauksessa), yksityissektoria tai kansallisia hallitusten asiantuntijoita edustavia komiteoita. Ne varmistavat, että komissio on tietoinen niiden ihmisten huolenaiheista, joita uudet lait koskettavat.

Neuvostoa avustavat komiteat ja työryhmät, jotka valmistelevat päätökset. Tiettyjen komiteoiden olemassaolosta on säädetty perussopimuksissa (sisäisen turvallisuuden komitea, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 71 artikla), kun taas toiset perustetaan tapauskohtaisesti. Nämä komiteat koostuvat EU-maiden edustajista sekä yhdestä komission jäsenestä.

Kun EU hyväksyy säädöstekstin, se vahvistaa noudatettavat yleiset periaatteet. Niiden soveltamiseen voidaan tarvita yksityiskohtaisempia täytäntöönpanotoimenpiteitä. Teksti voi vaatia, että komissio perustaa komitean vaadittujen päätösten tekemiseksi. EU-maat nimittävät asiantuntijoita tällaisiin komiteoihin, joiden puheenjohtajana toimii komissio.