Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

Når Kommissionen udarbejder nye love, konsulterer den udvalg, der repræsenterer de berørte kredse (f.eks. forbrugergrupper hvis det drejer sig om fødevarelovgivning), den private sektor og nationale eksperter fra myndighederne. De sikrer, at Kommissionen kender bekymringerne hos dem, som de nye lovgivninger berører.

Rådet bistås af komitéer, udvalg og arbejdsgrupper, der forbereder beslutningerne. Visse udvalg/komitéer er traktatbestemte (komitéen for indre sikkerhed, artikel 71 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), mens andre er ad hoc-udvalg. Disse udvalg består af repræsentanter for EU-landene samt af et medlem af Kommissionen. 

Når EU vedtager en retsakt, fastlægger den de generelle principper, der skal overholdes. Der kan være behov for nogle mere detaljerede gennemførelsesbestemmelser til gennemførelsen af retsakterne. Retsakten kan kræve, at Kommissionen opretter en komité, der skal træffe de fornødne beslutninger. EU-landene udpeger eksperter til disse komitéer, der ledes af Kommissionen.