Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Liiallisia alijäämiä koskeva menettely

EU:n vakaus- ja kasvusopimus on sääntökokonaisuus, joka säätelee EU-maiden finanssipolitiikkojen koordinointia. Sen tavoitteena on turvata terve julkinen talous, ja se sisältää kaksi osiota. Ennaltaehkäisevällä osiolla varmistetaan, että EU-maiden finanssipolitiikkaa harjoitetaan kestävällä tavalla. Korjaavassa osiossa määritetään, kuinka maiden tulisi toimia siinä tapauksessa, että niiden julkinen velka tai budjettialijäämä on liiallinen.

Liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä sääntelee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artikla. Se tukee EU:n liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn korjaavaa osiota.

EU-maiden on osoitettava, että julkinen talous on terve, ja täytettävä kaksi kriteeriä:

  • niiden budjettialijäämä ei saa olla yli kolme prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT),
  • julkinen velka (valtionvelka ja julkisten virastojen velka) ei saa olla 60 prosenttia BKT:stä.

Joka huhtikuussa euroalueen maat toimittavat vakausohjelmansa komissiolle ja neuvostolle, kun taas euroalueen ulkopuoliset maat toimittavat samoille toimielimille lähentämisohjelmansa.

Vakaus- tai lähentämisohjelman on sisällettävä maan keskipitkän aikavälin tavoite sekä tiedot siitä, kuinka tämä saavutetaan. Se sisältää myös analyysin taustalla olevien keskeisten oletusten muutosten vaikutuksista maan rahoitusasemaan.

Komissio tutkii ohjelmat. Jos kriteerit eivät täyty, neuvosto käynnistää liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn komission suositusten perusteella.

Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vaaditaan, että kyseinen maa toimittaa suunnitelman korjaavasta toimesta ja politiikoista, joita se noudattaa, sekä näiden saavuttamiseen liittyvistä määräajoista. Euroalueen maat, jotka eivät noudata suosituksia, voidaan erottaa.