Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europol (Europeiska polisbyrån)

Europol är ett EU-organ som syftar till att skapa ett säkrare Europa genom att förbättra samarbetet mellan EU-ländernas polismyndigheter och brottsbekämpande myndigheter. Dess uppgift är att hjälpa EU-länderna att förebygga och bekämpa internationell brottslighet och terrorism. Europol är baserad i Haag (Nederländerna).

Fördragets bestämmelser om Europol ingår i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 88, avdelning V - Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa).

Europols mål är att

  • stötta brottsbekämpande myndigheter genom att underlätta utbyte av information, erbjuda brottsanalyser samt att hjälpa och samordna gränsöverskridande verksamhet,
  • bli EU:s brottsliga informationsnav genom att identifiera gemensamma informationsluckor och utredningsprioriteringar,
  • utvecklas ytterligare som ett EU-centrum för brottsbekämpning genom banbrytande nya tekniker, samt att underlätta kunskapsutbyte och kvalitetsutbildning inom specialistområden som terrorism, droger och förfalskning av euron.