Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Europol (Euroopan poliisivirasto)

Europol on virasto, jonka tavoitteena on luoda turvallisempi Eurooppa tehostamalla EU-maiden poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. Sen tehtävänä on auttaa EU-maita estämään ja torjumaan kansainvälisiä rikoksia ja terrorismia. Se toimii Haagissa (Alankomaissa).

Europolia koskevat sopimussäännökset perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (88 artiklan V osasto - vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue).

Europolin tavoitteena on:

  • tukea lainvalvontaviranomaisia helpottamalla tiedonvaihtoa, tuottamalla rikosanalyysejä sekä auttamalla ja koordinoimalla rajat ylittäviä operaatioita,
  • tulla EU:n rikostietokeskukseksi tunnistamalla yleiset tiedoissa olevat aukot ja tutkinnan painopistealueet,
  • kehittyä edelleen EU:n lainvalvonnan asiantuntemuksen keskuksena ottamalla käyttöön uusia tekniikoita sekä edistämällä tiedonvaihtoa ja laadukasta koulutusta erikoisaloilla, kuten terrorismi, huumeet ja euron väärentäminen.