Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europol (Den Europæiske Politienhed)

Europol er et agentur, der søger at skabe et mere sikkert Europa ved at forbedre samarbejdet mellem EU-landenes politimyndigheder og retshåndhævende myndigheder. Dens opgave er at hjælpe EU-landene til at forebygge og bekæmpe international kriminalitet og terrorisme. Den er baseret i Haag (Nederlandene).

Traktatbestemmelserne om Europol findes i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 88, afsnit V - Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed).

Europols mål er at:

  • støtte de retshåndhævende myndigheder ved at lette udvekslingen af oplysninger, udarbejde analyser vedrørende kriminalitet samt at bidrage til og koordinere grænseoverskridende operationer
  • blive EU's informationsknudepunkt vedrørende kriminalitet ved at identificere generelle informationshuller og efterforskningsprioriteringer
  • udvikle sig yderligere som et EU-center for retshåndhævelsesekspertise ved at være banebrydende med hensyn til nye teknikker samt at lette vidensdeling og kvalitetsuddannelse i specialiserede områder som terrorisme, narkotika og euroforfalskning.