Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemensam säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GSFP) är en integrerad del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp). Den innefattar den gradvisa utformningen av en gemensam EU-försvarspolitik, som syftar till att EU ska kunna höja sin militära kapacitet och genomföra uppdrag utanför EU för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i enlighet med FN-stadgan. GSFP ska respektera skyldigheterna för vissa medlemsstater som anser att deras gemensamma försvar utförs genom Nato. Politiken omfattas av artiklarna 42-46 i fördraget om Europeiska unionen.

Beslut som gäller GSFP ska fattas enhälligt av Europeiska unionens råd. Det finns dock vissa undantag, till exempel när rådet antar vissa beslut som genomför ett EU-beslut, eller för vissa beslut som gäller Europeiska försvarsbyrån (EDA) och permanent strukturerat samarbete, där beslut fattas genom omröstning med kvalificerad majoritet.

EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarar för att föreslå och genomföra GSFP-beslut.