Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP)

EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) on olennainen osa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP). Se käsittää EU:n asteittain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, ja sen tavoitteena on mahdollistaa EU:n sotilaallisten voimavarojen parantaminen ja tehtävien suorittaminen EU:n ulkopuolella rauhan turvaamiseksi, konfliktien estämiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti. YTPP pitää arvossa niitä velvoitteita, joita on tietyillä jäsenvaltioilla, jotka katsovat yhteisen puolustuksensa toteutuvan Natossa. Se sisältyy Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42-46 artiklaan.

YTPP:tä koskevat päätökset tekee yksimielisesti Euroopan unionin neuvosto. On kuitenkin joitakin poikkeuksia, kuten esimerkiksi jos neuvosto hyväksyy päätöksiä, joilla pannaan täytäntöön EU:n päätös, tai joidenkin Euroopan puolustusvirastoa (EDA) ja pysyvää rakenteellista yhteistyötä (PESCO) koskevien päätösten kohdalla, jolloin päätökset tehdään määräenemmistöäänestyksellä.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on vastuussa YTPP:tä koskevien ehdotusten tekemisestä ja niiden toimeenpanosta.