Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeisk säkerhets- och försvarsidentitet

Vid Natos ministermöte i Berlin 1996 kom man överens om att utveckla en europeisk säkerhets- och försvarsidentitet (ESDI). Det viktigaste inslaget i utvecklingen av den är framställningen av verksamhet i Västeuropeiska unionen (VEU) med deltagande av VEU och Nato. Den baseras på identifiering av inom alliansen separerbara men inte separata funktioner, tillgångar och stödtillgångar och utarbetandet av ett lämpligt multinationellt europeiskt kommando inom Nato för att förbereda, stödja, leda och utföra VEU-ledda operationer.