Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα σε θέματα ασφάλειας και άμυνας

Στην υπουργική συνάντηση του ΝΑΤΟ το 1996 στο Βερολίνο, συμφωνήθηκε η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Το βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη αυτής της ταυτότητας είναι η προετοιμασία επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με συμμετοχή της ΔΕΕ και του ΝΑΤΟ, στη βάση προσδιορισμού, εντός της Συμμαχίας, διαχωρίσιμων αλλά όχι χωριστών δυνάμεων, πόρων και υποστηρικτικών πόρων, καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου πολυεθνικού επιτελείου εντός του ΝΑΤΟ, με σκοπό την προετοιμασία, υποστήριξη, διοίκηση και διεξαγωγή επιχειρήσεων με επικεφαλής τη ΔΕΕ.