Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiskt straffrättsligt nätverk

EU:s straffrättsliga nätverk (EJN, European Judicial Network) har till uppgift att underlätta EU-ländernas rättsliga samarbete, särskilt när det gäller kampen mot organiserad brottslighet. Nätverket inrättades genom en gemensam åtgärd som beslutades av rådet den 29 juni 1998, och som ersattes med ett beslut av rådet den 16 december 2008.

Nätverket består av företrädare för nationella brottsbekämpande myndigheter (kontaktpunkter), som förmedlar kontakt mellan EU-ländernas rättsliga och andra behöriga myndigheter. Kontaktpunkterna svarar också på juridiska frågor och lämnar praktiska upplysningar. På så sätt kan medlemsstaternas myndigheter skapa ett effektivare rättsligt samarbete.

Nätverkets sekretariat är baserat i Haag och fungerar som en särskild enhet inom Eurojust.

Med det straffrättsliga nätverket som förebild har ett privaträttsligt nätverk inrättats på grundval av ett beslut av rådet från den 28 maj 2001.