Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena on helpottaa oikeudellista yhteistyötä, etenkin valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Se sai alkunsa neuvoston 29. kesäkuuta 1998 hyväksymästä yhteisestä toiminnasta, joka korvattiin 16 päivänä joulukuuta 2008 annetulla neuvoston päätöksellä.

Oikeudellisen verkoston muodostavat yhteysviranomaiset, joiden avulla EU-maiden oikeusviranomaiset ja muut toimivaltaiset viranomaiset voivat luoda yhteyksiä keskenään. Yhteysviranomaiset toimittavat myös oikeudellisia ja käytännön tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat esittääkseen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön.

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö sijaitsee Haagissa. Oikeudellisella verkostolla ja Eurojustilla on erityissuhde, joka perustuu neuvonpitoon ja keskinäiseen täydentävyyteen.

Lisäksi 28. toukokuuta 2001 annetulla neuvoston päätöksellä on perustettu siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (EU:n oikeudellinen verkosto siviiliasioissa), jossa mallia on otettu rikosoikeuden alan verkostosta.