Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Det europæiske strafferetlige netværk (EJN)

Det europæiske strafferetlige netværk er et værktøj, der skal fremme det retlige samarbejde, navnligt i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet på tværs af grænserne. Grundlaget for netværket var en fælles aktion vedtaget af Rådet den 29. juni 1998, som erstattedes af en rådsbeslutning af 16. december 2008.

Netværket består af kontaktpunkter, som står til rådighed for EU-landenes retsmyndigheder og andre myndigheder til at skabe direkte kontakt mellem hinanden. Kontaktpunkterne kan også give de nødvendige juridiske og praktiske oplysninger til de pågældende myndigheder for at udarbejde en anmodning om retligt samarbejde på den mest hensigtsmæssige måde.

EJN's sekretariat er baseret i Haag. Det har et privilegeret forhold til Eurojust, som er baseret på konsultationer og komplementaritet.

Der findes også et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område (EJN-civil) oprettet ved en rådsbeslutning af 28. maj 2001 og opbygget efter samme principper som det europæiske strafferetlige netværk.