Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Investeringsbank (EIB)

De Europese Investeringsbank is in 1958 opgericht bij het Verdrag van Rome, de EIB is de EU-instelling voor het verstrekken van langlopende leningen, die geld verschaft voor verschillende projecten om levensvatbare investeringsprojecten te financieren die EU-doelstellingen verder brengen. De aandeelhouders van de EIB zijn de 28 EU-landen. Bijna 90% van de EIB-leningen gaat naar EU-landen en de rest wordt overeenkomstig het mandaat voor buitenlandse leningen verdeeld over de 150 partnerlanden over de wereld.

De EIB-groep, die uit de EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) bestaat, is in 2000 opgericht om leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te stimuleren.

Het kapitaal van de EIB is tussen 2007 en 2009 bijna verdubbeld als reactie op de financiële crisis. Op 1 juli 2013 was het totale geplaatste kapitaal van de EIB 243 miljard euro.