Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki, joka perustettiin vuonna 1958 Rooman sopimuksella, on pitkäaikaisluottojen antamiseen erikoistunut EU:n laitos, joka tarjoaa rahoitusta lukuisiin hankkeisiin rahoittaakseen toteuttamiskelpoisia pääomahankkeita, jotka edistävät EU:n tavoitteita. EIP:n osakkaita ovat Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota. Lähes 90 prosenttia EIP:n luotoista kohdistuu EU-maihin, ja loput hajautuvat ulkoisten luotonantovaltuuksien mukaisesti 150 kumppanimaahan ympäri maailmaa.

EIP-ryhmä, joka koostuu EIP:stä ja Euroopan investointirahastosta (EIR), luotiin vuonna 2000, ja sen tarkoituksena on tehostaa luotonantoa pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset).

EIP:n pääoma lähes kaksinkertaistettiin kaudella 2007-2009 rahoituskriisin seurauksena. EIP:n merkityn kokonaispääoman määrä 1. heinäkuuta 2013 oli 243 miljardia euroa.