Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Η ΕΤΕπ, που δημιουργήθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης, είναι το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμης δανειοδότησης της ΕΕ, που παρέχει κεφάλαια σε διάφορα προγράμματα με στόχο τη χρηματοδότηση βιώσιμων κεφαλαιακών σχεδίων που εξυπηρετούν τους στόχους της ΕΕ. Οι μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι οι 28 χώρες της ΕΕ. Περίπου το 90 % των δανειακών κεφαλαίων που χορηγεί η ΕΤΕπ απευθύνεται στις χώρες της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται, στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης, σε 150 χώρες-εταίρους σε όλον τον κόσμο.

Ο όμιλος της ΕΤΕπ, που απαρτίζεται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), δημιουργήθηκε το 2000 με στόχο την προώθηση της δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το κεφάλαιο της ΕΤΕπ σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2007 έως το 2009 λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΤΕπ ανερχόταν στα 243 δισεκατ. ευρώ την 1η Ιουλίου 2013.