Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS)

De EWS, die in 1997 werd gelanceerd bij de Europese Raad van Luxemburg, is het belangrijkste instrument van de Europese Unie voor de coördinatie van de hervormingsinspanningen van EU-landen op het gebied van de arbeidsmarkt en het sociaal beleid. Het mechanisme is eerder gebaseerd op benchmarking, toezicht en leren dan op wetgeving.

Sinds 1997 heeft de EWS verschillende veranderingen ondergaan zowel op het gebied van governance als op het gebied van politieke richtinggeving. In 2005 werd de EWS opnieuw gelanceerd als onderdeel van de Lissabon-strategie. Dit heeft geleid tot een samensmelting van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) tot een enkele verzameling Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid In 2010 werd de Lissabon-strategie met de lancering van de Europa 2020-strategie herzien. EU-landen zijn nieuwe prioriteiten overeengekomen die omgezet zijn in nieuwe doelen en geïntegreerde richtsnoeren. Sinds 2011 is de EWS volledig geïntegreerd in het Europees semester, de jaarlijkse cyclus voor economische beleidscoördinatie.

De EWS is gebaseerd op:

  • het Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, met een analyse van de belangrijkste werkgelegenheidsuitdagingen waarmee de EU-landen worden geconfronteerd en hun beleidsreacties op de richtsnoeren voor de werkgelegenheid in het afgelopen jaar;
  • de Jaarlijkse groeianalyse, met daarin de macro-economische prioriteiten van de EU om de economische groei en het scheppen van banen te stimuleren en die het Europees semester opent;
  • de Geïntegreerde richtsnoeren waarin de belangrijkste beleidsprioriteiten op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken zijn vastgesteld;
  • de Landenspecifieke aanbevelingen met op maat gesneden begeleiding voor EU-landen hoe zij de economische, werkgelegenheids- en sociale uitdagingen kunnen aanpakken.