Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan työllisyysstrategia

Eurooppa-neuvoston vuonna 1997 Luxemburgissa käynnistämä Euroopan työllisyysstrategia on Euroopan unionin tärkein EU-maiden työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan alan uudistustoimien koordinointiväline. Mekanismi perustuu pikemminkin esikuva-analyysiin, seurantaan ja oppimiseen kuin lainsäädäntöön.

Euroopan työllisyysstrategia on muuttunut vuoden 1997 jälkeen monesti sekä hallinnon että poliittisten linjausten osalta. Se käynnistettiin uudelleen vuonna 2005 osana Lissabonin strategiaa. Tämä johti Euroopan työllisyyspolitiikan suuntaviivojen ja talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen (BEPG) sulautumiseen yksiksi kasvua ja työllisyyttä koskeviksi yhdennetyiksi suuntaviivoiksi. Lissabonin strategiaa tarkistettiin vuonna 2010 Eurooppa 2020 ‑strategian käynnistämisen yhteydessä. EU-maat hyväksyivät uudet painopisteet, jotka ilmaistiin uusina tavoitteina ja yhdennettyinä suuntaviivoina. Vuodesta 2011 lähtien Euroopan työllisyysstrategia on ollut täysin yhdennetty talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon.

Euroopan työllisyysstrategia perustuu seuraaviin:

  • yhteinen työllisyysraportti, jossa analysoidaan EU-maiden suurimmat työllisyyshaasteet ja niiden työllisyyssuuntaviivoja koskevat poliittiset toimet viimeisen vuoden ajalta;
  • vuotuinen kasvuselvitys, jossa asetetaan EU:n makrotaloudelliset painopisteet taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen tehostamiseksi ja joka avaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson;
  • yhdennetyt suuntaviivat, jotka määrittävät työllisyyttä ja sosiaalialan asioita koskevat politiikan pääpainopisteet;
  • maakohtaiset suositukset, jotka tarjoavat EU-maille räätälöityä ohjausta siitä, kuinka ne voivat puuttua kohtaamiinsa talouteen, työllisyyteen ja sosiaalialaan liittyviin haasteisiin.