Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on EU:n neuvoa-antava elin. Se perustettiin vuonna 1957 edustamaan EU-maiden talous- yhteiskuntaelämän eri ryhmiä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti ETSK:ssa on 350 jäsentä. Tällä hetkellä ja nykyisen syyskuuhun 2015 saakka kestävän toimikauden aikana kansalaisyhteiskuntaa edustavia jäseniä on 353 Kroatian liityttyä EU:hun heinäkuussa 2013.

Jäsenistö jakautuu kolmeen ryhmään, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja erityisaloja (kuten maanviljelijät, pienyritykset, vapaat ammatinharjoittajat, kuluttajat, opettajat, osuuskunnat, perheet, ympäristöliikkeet). ETSK:n jäsenet nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi (joka voidaan uusia).

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kuulevat ETSK:ta perussopimuksissa määrätyissä tapauksissa. Komitea voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan. ETSK:n tehtävä, organisaatio ja toimivalta määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 301-304 artiklassa.