Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er et rådgivende EU-organ. Det blev oprettet i 1957 med det formål at repræsentere interesserne for de forskellige samfundsgrupper i EU-landene.

EØSU består af 350 medlemmer i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I øjeblikket og indtil september 2015, når Udvalgets nuværende mandatperiode udløber, har det 353 medlemmer fra det organiserede civilsamfund på grund af Kroatiens tiltrædelse af EU i juli 2013.

Medlemmerne er fordelt på tre grupper, der repræsenterer arbejdsgiverne, arbejdstagerne og særlige erhvervsgrupper (såsom landbruget, små virksomheder, liberale erhverv og undervisning samt forbruger-, samfunds-, familie- og miljøorganisationer). Medlemmerne af EØSU udnævnes for en periode på fem år (der kan fornys).

EØSU høres af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i de tilfælde, der er nævnt i EU's traktater. Det kan også afgive udtalelse på eget initiativ. Udvalgets rolle, organisation og beføjelser er omfattet af artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 301-304 i TEUF.