Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska rådets ordförande

I artikel 15 i fördraget om Europeiska unionen fastställs befattningen för Europeiska rådets ordförande. Ordföranden väljs av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet för en mandatperiod på två och ett halvt år, som kan förnyas en gång. Han/hon får inte samtidigt inneha ett nationellt ämbetsuppdrag.

Ordförandens huvudsakliga funktioner är att

  • oberoende och opartiskt leda Europeiska rådets arbete och driva det framåt,
  • förbereda och säkerställa kontinuitet i rådets arbete i samarbete med kommissionens ordförande och på grundval av arbetet i rådet i konstellationen allmänna frågor,
  • eftersträva sammanhållning och konsensus mellan medlemsländerna,
  • säkerställa EU:s representation i frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,
  • lägga fram en rapport för Europaparlamentet om arbetet i Europeiska rådet.

Den 1 december 2014 efterträddes Herman Van Rompuy av Donald Tusk som Europeiska rådets ordförande.