Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Voorzitter van de Europese Raad

Artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) voorziet in de aanstelling van een voorzitter van de Europese Raad. De voorzitter wordt door de Europese Raad bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen gekozen voor een ambtstermijn van tweeënhalf jaar, die eenmalig verlengbaar is. Hij/zij kan gelijktijdig geen nationale functie bekleden.

De voornaamste functies van de voorzitter zijn:

  • het leiden en stimuleren van de Europese Raad op een onafhankelijke en onpartijdige wijze;
  • het voorbereiden van de werkzaamheden van de Raad en het waarborgen van de continuïteit hiervan in samenwerking met de voorzitter van de Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken;
  • het bevorderen van samenhang en consensus tussen de EU-landen;
  • het vertegenwoordigen van de EU in aangelegenheden betreffende het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), onverminderd de bevoegdheden van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid;
  • het verslag uitbrengen aan het Europees Parlement over de werkzaamheden van de Europese Raad.

Op 1 december 2014 volgde Donald Tusk Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese Raad.