Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema on määritetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 15 artiklassa. Puheenjohtajan valitsee Eurooppa-neuvosto määräenemmistöllä kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Puheenjohtaja ei saa samanaikaisesti hoitaa kansallisia tehtäviä.

Puheenjohtajan pääasialliset tehtävät:

  • toimia Eurooppa-neuvoston kokouksissa puheenjohtajana ja ohjata sen työskentelyä riippumattomasti ja puolueettomasti
  • valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia ja huolehtia sen työn jatkuvuudesta yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa ja yleisten asioiden neuvoston työskentelyn pohjalta
  • pyrkiä edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä
  • huolehtia unionin edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevissa asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan toimivaltaa
  • raportoida Euroopan parlamentille Eurooppa-neuvoston työskentelystä.

Donald Tusk seurasi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävässä Herman Van Rompuyta 1. joulukuuta 2014.