Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Raad

Met het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een EU-instelling geworden. Met het verdrag werd ook de nieuwe functie van voorzitter van de Europese Raad gecreëerd. Eind 2014 werd Donald Tusk voor een periode van tweeënhalf jaar tot voorzitter gekozen.

De Raad bestaat uit de staatshoofden of regeringsleiders van de EU-landen en komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar. Hierbij is de voorzitter van de Europese Commissie een volwaardig lid.

De rol van de Europese Raad bestaat uit het bieden van stimulans en algemene politieke richtsnoeren en prioriteiten voor de ontwikkeling van de EU (artikel 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU).

De Raad heeft geen enkele wetgevingsbevoegdheid, maar kan wel geraadpleegd worden in strafzaken (artikel 82 en 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU) of zaken op het gebied van sociale zekerheid (artikel 48 van het VWEU) wanneer een EU-land zich verzet tegen een wetsvoorstel op dit gebied.

De besluiten worden genomen bij consensus of, indien voorzien in de verdragen met eenparigheid van stemmen, met een gekwalificeerde meerderheid of gewone meerderheid. De conclusies van de werkzaamheden van de Europese Raad worden na iedere vergadering gepubliceerd.