Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Eurooppa-neuvosto

Lissabonin sopimuksen myötä Eurooppa-neuvostosta tuli Euroopan unionin toimielin. Sopimuksella perustettiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan toimi. Loppuvuodesta 2014 Donald Tusk valittiin puheenjohtajaksi kahden ja puolen vuoden pituiseksi kaudeksi.

Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa EU-maiden  valtion- tai hallitusten päämiehet. Euroopan komission puheenjohtaja osallistuu kokouksiin virkansa puolesta.

Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa Euroopan unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 15 artikla).

Se ei toimi lainsäätäjänä. Se voi kuitenkin ilmaista kantansa rikosoikeutta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 82 ja 83 artikla) ja sosiaaliturvaa (SEUT 48 artikla) koskevissa asioissa, mikäli jokin jäsenvaltioista vastustaa jompaakumpaa alaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta.

Eurooppa-neuvoston päätökset tehdään konsensusperiaatetta noudattaen, ellei perussopimuksissa toisin määrätä. Tällöin päätökset voidaan tehdä yksimielisesti, määräenemmistöllä tai yksinkertaisella enemmistöllä. Eurooppa-neuvoston työn tulokset ilmoitetaan kokouksen jälkeen julkaistavissa päätelmissä.