Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Det Europæiske Råd

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev Det Europæiske Råd en af EU's institutioner. Traktaten oprettede også den nye post som formand for Det Europæiske Råd. I slutningen af 2014 blev Donald Tusk valgt som formand for en periode på to et halvt år.

Det består af EU-landenes stats- og regeringschefer, der mødes mindst fire gange årligt, og Europa-Kommissionens formand som ordinært medlem.

Formålet med Det Europæiske Råd er at tilføre den fremdrift, der er nødvendig for EU's udvikling, og at fastlægge de overordnede politiske retningslinjer og prioriteter (artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Union, TEU).

Det Europæiske Råd har ikke nogen lovgivende funktion. Det kan dog udtale sig på det strafferetlige område (artikel 82 og 83 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, TEUF) og om forhold vedrørende social tryghed (artikel 48 i TEUF), når et EU-land modsætter sig et lovforslag inden for et af områderne.

Det træffer afgørelse ved konsensus eller, hvor fastsat i traktaterne ved enstemmighed, kvalificeret eller simpelt flertal. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder offentliggøres efter hvert møde.