Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Voorzitter van de Europese Commissie

Op grond van artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), stelt de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid een kandidaat voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie voor aan het Europees Parlement (EP). De keuze van de kandidaat moet de resultaten van de verkiezingen in het EP weerspiegelen. Het EP kiest de voorgestelde kandidaat bij meerderheid van stemmen van zijn leden. Als de meerderheid niet bereikt wordt, moet de Europese Raad binnen een termijn van een maand een nieuwe kandidaat voorstellen.

Naar aanleiding van voorstellen van EU-landen moet de voorzitter van de Commissie instemmen met de Raad van de EU over de lijst van de leden van de Commissie. Zijn/haar instemming is nodig voor de benoeming van de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (die ook een vicevoorzitter van de Commissie wordt).

De voorzitter:

  • beslist over de portefeuilles van de commissarissen en van interne organisatie van de Commissie;
  • biedt politieke sturing aan de Commissie bij de vervulling van haar taken;
  • leidt de werkzaamheden van de Commissie;
  • zit de vergaderingen van het college van commissarissen voor;
  • vertegenwoordigt de EU over de hele wereld, op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders, bij aangelegenheden die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie vallen, bijvoorbeeld bij vergaderingen van de G7;
  • neemt deel aan de Europese Raad, evenals aan de belangrijkste debatten in het Europees Parlement.

Jean- Claude Juncker, de voormalige premier van Luxemburg, werd tot voorzitter gekozen voor de periode van 1 november 2014 t/m 31 oktober 2019.