Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan komission puheenjohtaja

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan mukaisesti Eurooppa-neuvosto ehdottaa määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdokasta komission puheenjohtajaksi. Ehdokkaan valinnassa on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset. Euroopan parlamentti valitsee ehdokkaan jäsentensä enemmistöllä. Jollei ehdokas saa taakseen enemmistöä, Eurooppa-neuvosto ehdottaa kuukauden kuluessa uutta ehdokasta.

EU-maiden tekemien ehdotusten lisäksi komission puheenjohtajan on hyväksyttävä yhdessä EU:n neuvoston kanssa komission jäsenluettelo. Komission puheenjohtaja antaa suostumuksensa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (josta tulee myös komission varapuheenjohtaja) nimittämiseen

Puheenjohtaja

  • päättää komission jäsenten vastuualueista ja komission sisäisestä kokoonpanosta
  • määrittelee suuntaviivat, joiden avulla komissio voi suorittaa tehtävänsä
  • johtaa komission työskentelyä
  • toimii puheenjohtajana komission jäsenten kollegion kokouksissa
  • edustaa EU:ta eri puolilla maailmaa järjestettävissä valtioiden ja hallitusten päämiesten huipputapaamisissa komission toimialaan kuuluvissa asioissa, esimerkiksi G7-kokouksissa
  • osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin sekä Euroopan parlamentin merkittäviin keskusteluihin.

Luxemburgin entinen pääministeri Jean-Claude Juncker on valittu puheenjohtajaksi kaudelle 1. marraskuuta 2014-31. lokakuuta 2019.