Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Formanden for Europa-Kommissionen

I henhold til artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union indstiller Det Europæiske Råd ved kvalificeret flertal en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet. Ved valget af kandidat skal der tages højde for resultatet af Europa-Parlamentsvalget. Europa-Parlamentet vælger den indstillede kandidat ved flertal blandt medlemmerne. Hvis der ikke kan opnås flertal, skal Det Europæiske Råd indstille en ny kandidat inden for én måned.

I forlængelse af indstillinger fra EU-landene, skal Kommissionens formand være enig med Det Europæiske Råd om listen af medlemmer af Kommissionen. Det er et krav, at formanden er enig i udnævnelsen af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (der også bliver medlem af Kommissionen som næstformand).

Formanden:

  • bestemmer kommissærernes portefølje og Kommissionens interne organisation
  • fastlægger de politiske retningslinjer, som Kommissionen skal følge i udøvelsen af sine opgaver
  • leder Kommissionens arbejde
  • leder Kommissionens møder
  • repræsenterer EU i verden på stats- og regeringschefsniveau i forhold, der falder under Kommissionen ansvarsområde, f.eks. i G7-møder
  • deltager i Det Europæiske Råd samt i større debatter i Europa-Parlamentet.

Jean-Claude Juncker, tidligere premierminister i Luxembourg, er valgt som formand for perioden 1. november 2014 - 31. oktober 2019.