Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Commissie

De Europese Commissie werd opgericht bij het Verdrag van Rome in 1957 en telt 28 commissarissen met inbegrip van haar voorzitter. Zij handelt in het algemene belang van de EU en is volledig onafhankelijk van de nationale regeringen en legt verantwoording af aan het Europees Parlement.

Ze heeft het initiatiefrecht om wetten voor te stellen op een breed scala aan beleidsterreinen. Op het gebied van justitie en binnenlandse zaken deelt ze het initiatiefrecht met EU-landen. Net als het Europees Parlement en de Raad mogen ook EU-burgers door middel van het Europees burgerinitiatief een verzoek doen aan de Commissie om wetten voor te stellen.

De Commissie heeft het recht niet-wetgevingshandelingen aan te nemen, vooral gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, en heeft aanzienlijke bevoegdheden om eerlijke concurrentievoorwaarden tussen EU-bedrijven te garanderen.

De Commissie ziet toe op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. Ze voert de EU-begroting uit en beheert financieringsprogramma's. Ze oefent ook coördinerende, uitvoerende en beheerstaken uit, zoals bepaald in de Verdragen. Zij vertegenwoordigt de EU in de wereld op gebieden die niet onder het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid vallen, bijvoorbeeld op het gebied van handelsbeleid en humanitaire hulp.

De Commissie bestaat uit directoraten-generaal (departementen) en diensten die vooral in Brussel en Luxemburg gevestigd zijn.