Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan komissio

Vuonna 1957 perustettu Euroopan komissio koostuu tällä hetkellä 28  jäsenestä sen puheenjohtaja mukaan luettuna. Se toimii EU:n yleisen edun mukaisesti, on täysin riippumaton kansallisista hallituksista ja vastaa toiminnastaan Euroopan parlamentille.

Komissiolla on lakiehdotusten aloiteoikeus useilla politiikan aloilla. Oikeus- ja sisäasioiden alalla se jakaa aloiteoikeuden EU-maiden kanssa. Kuten Euroopan parlamenttia ja neuvostoa, EU:n kansalaiset voivat kansalaisaloitteen avulla pyytää myös komissiota ehdottamaan lakeja.

Komissiolla on oikeus hyväksyä muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, erityisesti delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, ja sillä on tärkeä toimivalta oikeudenmukaisten kilpailuedellytysten varmistamisessa EU:n yritysten välillä.

Komissio valvoo EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. Se toteuttaa EU:n talousarvion ja hallinnoi rahoitusohjelmia. Se myös hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä perussopimuksissa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Se edustaa EU:ta maailmanlaajuisesti aloilla, jotka eivät kuulu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan soveltamisalaan, erimerkiksi kauppapolitiikka ja humanitäärinen apu.

Komissioon kuuluu pääosastoja ja yksiköitä, jotka sijaitsevat pääasiassa Brysselissä ja Luxembourgissa.