Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbanken för euroområdet och en EU-institution. Den har sitt säte i Frankfurt am Main i Tyskland. Tillsammans med euroländernas egna centralbanker bildar den Eurosystemet, som leder den monetära politiken i euroområdet. Det huvudsakliga målet är att upprätthålla prisstabiliteten, dvs. slå vakt om eurons värde. Dessutom utövar ECB, tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, tillsyn över banker i euroområdet och i andra EU-länder som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen.