Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone en een instelling van de EU die is gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland. Samen met de nationale centrale banken van de eurozone vormt ze het Eurosysteem, dat het monetaire beleid voert in de eurozone. De eerste doelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit, d.w.z. het in stand houden van de waarde van de euro. Samen met de nationale toezichthouders houdt de ECB ook toezicht op banken in de eurozone en in andere deelnemende EU-landen binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM).