Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης και θεσμικό όργανο της ΕΕ που βρίσκεται στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Η ΕΚΤ και οι τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης αποτελούν το Ευρωσύστημα, το οποίο διεξάγει τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη. Βασικός της στόχος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, δηλ. η διαφύλαξη της αξίας του ευρώ. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διεξάγει επίσης την τραπεζική εποπτεία στην ευρωζώνη και στις χώρες που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ).