Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) inrättades år 1999 och ska utreda korruption och svåra missförhållanden inom EU:s institutioner samt bedrägerier som riktar sig mot EU:s budget.

Olaf gör utredningar inom EU:s organ för att upptäcka bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som påverkar EU:s ekonomiska intressen. Byrån granskar också ärenden som gäller tjänsteutövning som inte påverkar EU:s ekonomiska intressen.

Den utreder även personer eller organisationer utifrån för att upptäcka bedrägerier eller annat oegentligt förfarande (t.ex. i hanteringen av EU:s finansieringsprogram eller bedrägerier inom tullen). Ofta görs detta i samarbete med myndigheterna i EU-länderna och ibland länder utanför EU.

År 2013 kom nya lagar som gav Olaf större självständighet och mer effektiva arbetsrutiner.

Sedan 2012 har Olaf rekommenderat att totalt 686,8 miljoner euro ska återkrävas av de behöriga myndigheterna.