Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is opgericht in 1999 om corruptie en ernstige misstanden binnen de EU-instellingen, evenals fraude ten nadele van de EU-begroting te onderzoeken.

OLAF doet onderzoek binnen de EU-organen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten ten nadele van de financiële belangen van de EU op te sporen. Het bureau bekijkt ook zaken die te maken hebben met de uitvoering van werkzaamheden die geen invloed hebben op de financiële belangen van de EU.

Het bureau onderzoekt tevens externe organisaties of individuen om fraude of andere onregelmatige handelingen (bijvoorbeeld bij de werking van EU-financieringsprogramma's of douanefraude) op te sporen, vaak in samenwerking met de overheden van EU-landen en soms met die van niet-EU-landen.

In 2013 hebben nieuwe wetten geleid tot een grotere onafhankelijkheid van OLAF en tot doeltreffendere werkprocedures.

Vanaf 2012 hebben bevoegde autoriteiten op aanbeveling van OLAF een totaal van 686,8 miljoen euro kunnen terugvorderen.