Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) perustettiin vuonna 1999 tutkimaan korruptiota ja vakavia väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä sekä petoksia, jotka vahingoittavat EU:n talousarviota.

OLAF tutkii EU:n toimielimissä tapahtuvia petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin. Se voi myös tutkia sellaisia viranhoitoon liittyviä tapauksia, jotka eivät vaikuta EU:n taloudellisiin etuihin.

Petosten tai muiden määräystenvastaisuuksien havaitsemiseksi (esimerkiksi Euroopan unionin rahoitusohjelmien toiminnan tai tullipetoksien yhteydessä) OLAF ottaa tutkinnan kohteeksi myös ulkopuolisia henkilöitä ja organisaatioita. Usein tutkinta tehdään yhteistyössä EU-maiden, mutta toisinaan myös EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa.

Vuonna 2013 OLAF sai uusien lakien ansiosta itsenäisemmän aseman ja tehokkaammat työskentelymenetelmät.

Vuoden 2012 jälkeen petostentorjuntavirasto on kehottanut toimivaltaisia viranomaisia perimään takaisin saatavia yhteensä 686,8 miljoonan euron arvosta.