Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig)

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blev oprettet i 1999 for at undersøge sager om korruption og alvorlige forseelser inden for EU-institutionerne samt svig mod EU's budget.

OLAF undersøger inden for EU's organer for at påpege svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker EU's økonomiske interesser. Det ser også på forhold, der vedrører tilsidesættelse af faglige pligter, der ikke påvirker EU's økonomiske interesser.

Det undersøger også enkeltpersoner eller organisationer uden for Unionen for at påpege svig eller anden uregelmæssig adfærd (for eksempel hvad angår EU-støtte til programmer eller toldsvig), ofte i samarbejde med myndighederne i andre EU-lande og nogle gange med myndighederne i tredjelande.

I 2013 medførte nye regler større uafhængighed for OLAF og mere effektive arbejdsprocesser.

Siden 2012 har OLAF været medvirkende til, at de kompetente myndigheder har generhvervet i alt 686,80 mio. EUR.