Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europa ”à la carte”

Med detta uttryck avses en tanke på europeisk integrationsmodell som inte är enhetlig. I denna modell tillåts EU-länderna att välja fritt mellan olika samarbetsområden, som från en meny, och medverka enbart inom de politiska områden som de valt.

EU skulle fortfarande ha ett minimalt antal gemensamma mål. Olika länder skulle emellertid integrera dem på olika nivåer (variabel geometri) eller olika snabbt (multihastighet). Europa ”à la carte” är redan en realitet, eftersom vissa länder ingår i euroområdet medan andra inte gör det.