Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρώπη «α λα καρτ»

Ο όρος Ευρώπη «α λα καρτ» εκφράζει τον τρόπο διαφοροποιημένης προσέγγισης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τον οποίο οι χώρες της ΕΕ είναι σε θέση να επιλέξουν, όπως μπροστά σε έναν κατάλογο εστιατορίου, τον πολιτικό τομέα στον οποίο θα ήθελαν να συμμετάσχουν.

Η ΕΕ εξακολουθεί να διατηρεί μόνο έναν ελάχιστο αριθμό κοινών στόχων. Ωστόσο, διαφορετικές χώρες θα ενσωματώνονται σε διαφορετικά επίπεδα (μεταβλητή γεωμετρία) ή σε διαφορετικές ταχύτητες (πολλαπλές ταχύτητες). Η Ευρώπη «α λα καρτ» αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα σε ορισμένες χώρες μέλη της ευρωζώνης, ή όχι σε άλλες.