Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Eurojust

Eurojust, dat is opgericht bij een besluit van de Raad uit 2002, is ermee belast om door een nauwere justitiële samenwerking binnen de EU de bestrijding van zware criminaliteit te versterken. Het heeft zijn zetel in Den Haag. Dit college bestaat uit 28 nationale leden, dit zijn allemaal ervaren rechters, officieren van justitie, of politiefunctionarissen met soortgelijke bevoegdheden uit elk EU-land.

Artikel 85 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verschaft een basis voor de verdere ontwikkeling van Eurojust, waarbij zijn toepassingsgebied wordt uitgebreid tot zware criminaliteit die twee of meer landen schaadt, maar ook een vervolging op gemeenschappelijke basis vereist. Met gebruik van de gewone wetgevingsprocedure bepalen het Parlement en de Raad de structuur, de werking en taken van Eurojust, die ook het inleiden van strafrechtelijk onderzoek of het voorstellen van het inleiden van vervolging kunnen omvatten.

Eurojust werkt ook samen met niet-EU-landen en andere EU-organen als het Europees justitieel netwerk, Europol en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).