Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Eurojust

Eurojust blev oprettet i 2002 og er et EU-agentur, der har til opgave at styrke bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet igennem et tættere retligt samarbejde i EU. Eurojust har hjemsted i Haag. Det består af et kollegium af 28 nationale medlemmer, der er erfarne dommere, anklagere eller politibetjente med tilsvarende kompetence fra hvert EU-land.

Artikel 85 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gav grundlag for den videre udvikling af Eurojust og udvidede dens anvendelsesområde til at omfatte alvorlig kriminalitet, som ikke kun berører to eller flere lande, men som også kræver en fælles retsforfølgningsprocedure. Ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedurefastlægger Parlamentet og Rådet Eurojusts struktur, funktionsmåde og opgaver, som kan omfatte indledning af strafferetlige efterforskninger eller forslag om indledning af retsforfølgning.

Eurojust samarbejder også med lande uden for EU og andre EU-organer såsom Det Europæiske Retlige Netværk, Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).