Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska politiska partier

Nya regler skapades 2014 om stadgarna för europeiska politiska partier på europeisk nivå (även kalladeEuropartier) och europeiska politiska stiftelser. Dessa ersätter reglerna från 2004. I reglerna fastställs såväl villkoren för stadgar och finansiering av politiska partier på europeisk nivå som politiska stiftelser på europeisk nivå.

Begreppet "Europartier" står för gränsöverskridande, utomparlamentariska förbund av nationella politiska partier från flera EU-medlemsstater, som förenas av politisk samhörighet. Dessa organisationer är därför inte identiska med de politiska grupperna i Europaparlamentet, även om de har ett nära samarbete. De två största och mest välkända Europartierna är Europeiska folkpartiet (PPE) och Europeiska socialdemokratiska partiet (PSE).

Ett "politiskt parti" definieras som en sammanslutning av medborgare, som eftersträvar politiska mål, och som antingen erkänts av eller etablerats i enlighet med lagen i minst ett EU-land. Dess namn och logotyp måste vara tydligt urskiljbar från alla de befintliga Europeiska politiska partierna och europeiska politiska stiftelserna.

Registrering och kontroll av europeiska politiska partier och stiftelser kommer att säkerställas genom en oberoende europeisk myndighet som inrättats för ändamålet. Den kommer regelbundet att kontrollera att bestämmelserna om registrering respekteras.

Majoriteten av de politiska grupperna i Europaparlamentet har ett nära samarbete med sina motsvarande Europartier.

Efter 2014 års val till Europaparlamentet (EP) fördelas sätena mellan åtta olika parlamentariska grupper: EPP - Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater ), S & D - Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister, ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa, Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa och NI - grupplösa ledamöter -- ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp.