Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan poliittiset puolueet

Vuonna 2014 sovittiin Euroopan tason poliittisia puolueita (tunnetaan myös nimellä ”europuolueet”) ja säätiöitä koskevista säännöistä, joilla kumotaan vuonna 2004 sovitut säännöt. Niissä säädetään Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden asemaa ja rahoitusta koskevista ehdoista.

Käsite ”europuolue” tarkoittaa valtioiden rajat ylittävää, parlamentin ulkopuolella toimivaa useista EU-maista tulevien kansallisten poliittisten puolueiden liittoa, jota yhdistää poliittisten kantojen yhteneväisyys. Nämä järjestöt eivät siis ole identtisiä EP:n poliittisten ryhmien kanssa, vaikka ne tekevät toistensa kanssa tiivistä yhteistyötä. Kaksi suurinta ja tunnetuinta europuoluetta ovat Euroopan kansanpuolue (PPE) ja Euroopan sosialidemokraattinen puolue (ESP).

ˮPoliittinen puolueˮ on määritetty kansalaisyhdistykseksi, joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja joka on joko tunnustettu tai perustettu vähintään yhden EU-maan lainsäädännön mukaisesti. Sen nimen ja tunnuksen on erotuttava selkeästi olemassa olevien Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden vastaavista.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteröinnistä ja valvonnasta vastaa tätä tarkoitusta varten perustettu riippumaton eurooppalainen viranomainen. Se tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröintisääntöjä noudatetaan.

Suurin osa Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä tekee tiivistä yhteistyötä vastaavien europuolueiden kanssa.

Euroopan parlamentin (EP) vuoden 2014 vaalien jälkeen paikat jakautuvat kahdeksan eri parlamentaarisen ryhmän välillä: EPP - Euroopan kansanpuolueen ryhmä, S&D - Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä, EKR - Euroopan konservatiivit ja reformistit, ALDE - Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, Vihreät/EVA - Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä, GUE/NGL - Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto, EFDD - Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa ja NI - Sitoutumattomat - jäsenet, jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään.