Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Το 2014, συμφωνήθηκαν νέοι κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (γνωστών και ως «ευρωκoμμάτων») καθώς και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι οποίοι αντικατέστησαν τους κανόνες του 2004. Οι κανόνες προσδιορίζουν τους όρους που διέπουν το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των πολιτικών ιδρυμάτων ευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο όρος «ευρωκόμματα» σημαίνει: διακρατικές, εξωκοινοβουλευτικές ομοσπονδίες εθνικών πολιτικών κομμάτων από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ που συγκλίνουν λόγω πολιτικής συγγένειας. Οι εν λόγω οργανώσεις δεν ταυτίζονται, επομένως, με τις πολιτικές ομάδες στο ΕΚ, μολονότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους. Τα δύο μεγαλύτερα και πιο γνωστά ευρωκόμματα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES).

Ένα «πολιτικό κόμμα» ορίζεται ως ένωση πολιτών η οποία επιδιώκει πολιτικούς στόχους και η οποία είτε αναγνωρίζεται από τους νόμους τουλάχιστον μιας χώρας της ΕΕ είτε συστήνεται σύμφωνα με αυτούς. Το όνομα και λογότυπό του πρέπει να είναι σαφώς διακριτά από το όνομα και λογότυπο οποιουδήποτε υπάρχοντος ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.

Η καταχώριση και ο έλεγχος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων διασφαλίζονται από ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αρχή που έχει συσταθεί για αυτόν τον σκοπό. Αυτή η αρχή ελέγχει τακτικά ότι τηρούνται οι κανόνες που σχετίζονται με την καταχώριση.

Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργάζεται στενά με τα αντίστοιχα ευρωκόμματα.

Μετά από τις εκλογές του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), οι έδρες κατανέμονται σε 8 διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες: την EPP - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την S&D - Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ECR - Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, την ALDE - Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, την Greens/EFA - Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, την GUE/NGL - Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, την EFDD - Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας και την NI - Μη Εγγεγραμμένοι - μέλη που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα.