Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europæiske politiske partier

I 2014 blev der vedtaget nye regler, som regulerer statutten for europæiske politiske partier på europæisk plan (også kendt som »europæiske partier«) og europæiske politiske fonde, og som erstatter reglerne fra 2004. De fastsætter betingelserne for statutten for og finansieringen af politiske partier på europæisk plan samt politiske fonde på europæisk plan.

Udtrykket »europæiske partier« betyder tværnationale, ekstraparlamentariske sammenslutninger af nationale politiske partier fra flere EU-medlemsstater, som er forenet af politisk tilhørsforhold. Disse organisationer er derfor ikke identiske med de politiske grupper i Europa-Parlamentet, selv om de arbejder tæt sammen med hinanden. De to største og mest kendte europæiske partier er Det Europæiske Folkeparti (EPP) og De Europæiske Socialdemokrater (PES).

Et »politisk parti« defineres som en sammenslutning af borgere, som forfølger politiske mål, og som enten er anerkendt af eller etableret i overensstemmelse med lovgivningen i mindst ét EU-land. Partiets navn og logo skal klart kunne skelnes fra ethvert eksisterende europæisk politisk parti og europæisk politisk fond.

Registrering af og kontrol med de europæiske politiske partier og fonde vil blive varetaget af en uafhængig europæisk myndighed, der er oprettet til formålet. Den vil regelmæssigt kontrollere, at reglerne om registrering overholdes.

Hovedparten af de politiske grupper i Europa-Parlamentet arbejder tæt sammen med deres tilsvarende europæiske partier.

Efter valget til Europa-Parlamentet (EP) i 2014 er pladserne fordelt mellem syv forskellige parlamentariske grupper: EPP - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti, S&D - Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, ECR - De Europæiske Konservative og Reformister, ALDE - Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, GUE/NGL - Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre, EFDD - Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati og NI - Løsgængere - medlemmer, der ikke tilhører en politisk gruppe.